İçeriğe geç

Desteklediğimiz Şeffaf Kurumlar

Türk Eğitim Vakfı

TEV, vasıflı insan gücünün bu ülkeyi kalkındıracağını, bu gücün de ancak eğitimle sağlanabileceğini bilen kurucuları tarafından, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu alanda her türlü ilgi ve yardım görmeye değer gençlerimizin okuyabilmesini, sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini sağlamak amacıyla çalışır.

Givin ile alışverişlerinizle ve ürün ve eşya bağışlarınızla TEV ile, ''Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar'' projesiyle genç kızların eğitim bursuna destek oluyoruz.
Bir genç kızın aylık eğitim bursu 800 TL'dir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı

TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar ve toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üreterek toplumu iyileştireceğine inanır.

Givin'den yapacağınız alışverişler ile ve eşya ve ürün bağışlarınızla, Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla, gençlerin sosyal sorumluluk eğitimleri destekliyoruz.
Bir gencin 1 yıllık sosyal sorumluluk eğitimi 250 TL'dir. 

Tohum Otizm Vakfı

TOV, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar, gençler ve aileleri için, toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması, özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması, ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi, meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkanlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi, OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları için çalışır.

Tohum Otizm Vakfı'na, Givin'den yapacağınız alışverinizle ve ürün ve eşya bağışlarınızla, maddi yetersizlikteki otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olabilirsiniz. Bir otizmli çocuğun özel eğitim bursu: 235 TL'dir.

Tüvana Okumaya İstekli Çocuklar Eğitim Vakfı

TOÇEV, okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara, tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek verir. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktıkları yolda, her çocuğun kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için çalışır.

Givin'den yapacağınız alışverinizle ve ürün ve eşya bağışlarınızla, TOÇEV ile ilkokul seviyesindeki çocukların aylık eğitim giderlerine destek oluyoruz. Bir çocuğun aylık eğitim masrafı desteği 90 TL'dir.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

LHSV, maddi yetersizlikler içinde eğitimini sürmekte olan tıp fakültesi öğrencilerinin; yüzünü bilime dönmüş, toplumu seven, hastayı fiziksel ve ruhsal bir bütün olarak değerlendiren, din, dil, ırk ayrımı yapmayan “Geleceğin Hekimleri” olarak yetişmesiyle yatırım yapmak amacıyla çalışır.

Givin'den yapacağınız alışverişler ile ve eşya ve ürün bağışlarınızla, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile tıp öğrencilerinin eğitim bursuna destek olabilirsiniz.
1 tıp öğrencisinin yıllık eğitim bursu, 4.050 TL'dir. 

SMA ile Mücadele Derneği

Dernek, SMA hastası bireyler ile ilgili yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, dünyadaki gelişmeleri takip ederek ülkemizde yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek, SMA hastası bireylere ve hasta ailelerine her alanda erişilebilir imkanlar sunmak üzerine çalışır.

SMA hastalığı ile mücadele eden çocuklara, Givin'den yapacağınız alışverişler ile ve eşya ve ürün bağışlarınızla, dernek aracılığıyla çocukların kolay nefes alabilmeleri ve hayatta kalabilmelerini sağlayan solunum ve tıbbi cihaz gereksinimlerine destek olabilirsiniz. 

Theodora Sevgi Doktorları

1993 yılında İsviçre’de kurulan Fondation Theodora (Theodora Vakfı), hastane ve uzmanlaşmış kurumlarda uzun süreli yatmak zorunda kalan çocukları neşelendirerek ve güldürerek, onların acısını hafifletmek için çalışır. 10 Sevgi Doktoru ile İstanbul'da 8, Ankara'da 1 hastanede düzenli olarak faaliyet gösterir.

Theodora Sevgi Doktorları' ile Givin'den yapacağınız alışverinizle ve ürün ve eşya bağışlarınızla, hastanede tedavi gören çocukların mutluluğuna katkı sağlayabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), 1985 yılında, Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir arada tutmak ve mezunlarının üniversiteleri ile ilişkilerini devam ettirmeleri amacıyla yola çıktı.

Boğaziçi Değerler Bursları ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ekonomik katkı sağlamayı, okulun temel taşlarından biri olan kulüplerde aktif çalışmaya teşvik etmeyi ve aynı zamanda okul kültürünün korunması, gelişimi ve değerlerinin yaşatılmasını hedefler.

Givin'den yapacağınız alışverinizle ve ürün ve eşya bağışlarınızla, BUMED ile maddi kısıtları olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim giderlerine destek olabilirsiniz.

Kırmızı Çocuklar Derneği

KÇD, koruma altındaki çocukların aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, sevgiyle büyüyerek hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur. Yetiştirme yurdundaki ve koruma altındaki çocuklar, eğitim için maddî yetersizliği bulunan, cezaevindeki, korunmaya ihtiyacı olan, risk altındaki çocuklar, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, istismara uğrayan çocuklar, organ bağışı ve tedavisi gibi masraflı sağlık sorunları olan çocuklar ve sokak çocukları için faaliyetler yürütür.

Givin'den yapacağınız alışverişlerle ve ürün ve eşya bağışlarınızla Kırmızı Çocuklar Derneği ile dezavantajlı çocuklara destek olabilirsiniz.

Down Sendromu Derneği

Down Sendromu Derneği, Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaya; toplumun engellilik algısını geliştirmeye; uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye'de uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan ve gelişime liderlik eden projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

Givin'den yapacağınız alışverişlerle ve ürün ve eşya bağışlarınızla Down Sendromu Derneği ile down sendromlu çocuklara destek olabilirsiniz. Bir Down sendromlu çocuğun özel eğitim seans ücreti 150 TL'dir.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı

TODEV, 1991 yılında kuruluşundan bugüne eğitim, rehabilitasyon kurumları kurmuş, donatmış, yürütmüş, eğitim programları düzenlemiş, otizm hakkında farkındalık yaratmaya yönelik sosyal ve akademik etkinlikler düzenlemiş, otistik bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak tasarım çözümleri üzerine araştırma faaliyetleri yürütmüş ve tüm bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Givin'den yapacağınız alışverişlerle ve eşya ve ürün bağışlarınızla TODEV ile otizmli bireylere destek olabilirsiniz.

Liquid error: Could not find asset snippets/hulkappsWishlistPopup.liquid